Allegiant (Divergent, Book 3) by Veronica Roth

By Veronica Roth

Tänk om hela din värld var en lögn. Tänk om ett enda avslöjande eller ett enda val förändrade allt. Tänk om kärlek och lojalitet fick dig att göra saker som du inte trodde var möjliga.

Det falangbaserade samhälle som Tris earlier en gång trodde på är splittrat av våld och maktkamper, ärrat av svek och förluster. Så när hon får chansen att utforska en värld bortom den hon hittills känt, är Tris redo. Kanske kan hon och Tobias bygga ett nytt och enklare liv tillsammans bortom stängslet, ett liv fritt från komplicerade lögner, hoptrasslade lojaliteter och plågsamma minnen.

Men Tris nya verklighet är ännu mer skrämmande än den hon lämnat bakom sig. Gamla sanningar förlorar snart sin mening, och nya omskakande insikter förändrar människorna hon älskar.

Och än en gång måste Tris kämpa med att försöka förstå den mänskliga naturens komplexitet och sin egen samtidigt som hon ställs inför svåra val i fråga om mod, lojalitet, uppoffring och kärlek.

Show description

Read or Download Allegiant (Divergent, Book 3) PDF

Similar dystopia books

Second Shift - Order (Part 7 of the Silo Series)

This is often the second one a part of the SHIFT trilogy.

The Eternity Cure (Blood of Eden, Book 2)

In Allison Sekemoto's global, there's one rule left: 

Blood calls to blood 

She has performed the unthinkable: died in order that she may well proceed to reside. solid out of Eden and separated from the boy she dared to like, Allie will stick with the decision of blood to avoid wasting her author, Kanin, from the psychotic vampire Sarren. but if the path results in Allie's birthplace in New Covington, what Allie unearths there'll swap the realm forever—and in all likelihood finish human and vampire life.  

There's a brand new plague at the upward thrust, a pressure of the purple Lung virus that burnt up so much of humanity generations ago—and this pressure is lethal to people and vampires alike. the one desire for a healing lies within the secrets and techniques Kanin consists of, if Allie can get to him in time.  

Allison idea that immortality used to be ceaselessly. yet now, with eternity itself putting within the stability, the strains among human and monster will blur even extra, and Allie needs to face an alternative choice she might by no means have imagined having to make.  

BLOOD OF EDEN

Seveneves: A Novel

From the number one big apple instances bestselling writer of Anatham, Reamde, and Cryptonomicon comes a thrilling and thought-provoking technological know-how fiction epic—a grand tale of annihilation and survival spanning 5 thousand years.

What could ensue if the area have been ending?

A catastrophic occasion renders the earth a ticking time bomb. In a feverish race opposed to the inevitable, countries around the world band jointly to plan an formidable plan to make sure the survival of humanity a ways past our surroundings, in outer space.

But the complexities and unpredictability of human nature coupled with unexpected demanding situations and hazards threaten the intrepid pioneers, till just a handful of survivors stay . . .

Five thousand years later, their progeny—seven designated races now 3 billion strong—embark on one more audacious trip into the unknown . . . to an alien international completely remodeled by means of cataclysm and time: Earth.

A author of striking genius and resourceful imaginative and prescient, Neal Stephenson combines technology, philosophy, know-how, psychology, and literature in a powerful paintings of speculative fiction that provides a portrait of a destiny that's either amazing and eerily recognizable. As he did in Anathem, Cryptonomicon, the Baroque Cycle, and Reamde, Stephenson explores a few of our largest principles and confusing demanding situations in a wide ranging saga that's bold, engrossing, and altogether significant.

Sycamore (Sycamore, Book 1)

Think a global the place your eyes can't be relied on. ..

When the Sycamore company releases the last word equipment -- an implantable microchip designed to interchange smartphones -- society swiftly descends into dystopia.

Augmented fact touch lenses act because the new system's show, at the same time recording every thing within the user's sight view. the capability functions are unlimited. So are the surveillance opportunities.

Soon after getting access to Sycamore’s internal circle and studying the corporation’s plans for the long run, the chip’s younger author painfully regrets ever giving them the idea.

Power like this hasn't ever existed.

Extra resources for Allegiant (Divergent, Book 3)

Sample text

Han kunde omöjligt stillatigande se det mänskliga förfallet fortgå, han var på något sätt tvungen att revanschera sig. Mästaren sade att han skulle föras in i en liten exklusiv klubb som brukade mötas hemma hos honom med jämna mellanrum. Kloka människor som liksom han hade tjänat välfärdsstaten, men som sedan av någon anledning börjat tvivla och nått insikt om att allt gått snett. De pratade om sina insikter. Det räddade dem från att bli galna, sade mästaren. De måste få ventilera sin ångest och sin ilska över att välfärdsstaten hade tillåtits förstöra mänskligheten.

Reaktionen syns därför tydligast på högerkanten. Allt politiskt beslutsfattande uppfattas som av ondo. Det finns många exempel som underbygger den kritik som riktas mot politiska beslut. Om slutsatsen är att politiska beslut inte är positiva och att det finns grund för kritik mot politikerna i detta land, leder det då samtidigt till uppfattningen att människan är ofelbar? Frågan kan synas väl akademisk. Någon kan invända att det är självklart att människan inte är ofelbar. Människan fuskar, slår, våldtar och krigar över hela världen.

Hade det funnits idéer om att omhändertagandet och välfärden inte skulle skötas 28 av staten? Tanken var absurd, det fanns ingen välfärd om inte staten garanterade den, tänkte han. Han påminde sig att det uppenbarligen funnits meningsskiljaktigheter före den stora partisammanslagningen. De hade tydligen inte varit större än att det gått att förena. Han kände ett stigande obehag av alla dessa oönskade tankegångar. Hela denna dag var ett brott mot den rationalitet som dagligdags präglade hans vardag.

Download PDF sample

Rated 4.49 of 5 – based on 7 votes